Atsakingas skolinimas

Atsakingo skolinimo praktika yra neatsiejama nuo visapusiško asmens kredito istorijos, pajamų, civilinio statuso ir kitos informacijos įvertinimo. Gebėjimas tinkamai įvertinti finansinius įsipareigojimus, mokėjimų istoriją ir kitus elementus turi tiesioginę reikšmę klientų portfelio kokybei. Atsakingas skolinimas užtikrina tvarų paskolų portfelio augimą, apsaugo vartotojus nuo pernelyg didelės finansinių įsipareigojimų naštos, skatina sąžiningą konkurenciją finansų sektoriuje ir vartotojų pasitikėjimą finansų įstaigomis.

Skolinkite atsakingai su kredito biuru „Creditinfo“, nes:

Kredito biure formuojama kredito istorija. Ji susideda iš:

  • Finansinių įsipareigojimų (tai įvairūs kreditai bankuose, vartojimo, lizingo ir smulkiųjų kreditų bendrovėse)
  • Mokėjimų istorijos (tai pradelsti mokėjimai už šiuos kreditus ir mokėjimai už telekomunikacijų, elektros bei kitas paslaugas ir prekes)

Kreditingumo vertinimui reikalinga visa informacija pateikiama vienoje vietoje.

Monitoringo paslauga kreditorių automatiškai informuoja apie klientų kreditingumo pasikeitimus.

Kas vertinama skolinant atsakingai?

Vertinami visi objektyviai numanomi reikšmingi veiksniai, atsižvelgiant į kredito gavėjo pateiktą ir kredito įstaigai prieinamą informaciją, galintys turėti įtakos kredito gavėjo mokumui, ypač tokie kaip kredito gavėjo tvarios pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo (augimo ir mažėjimo) potencialas.

Atsakingojo skolinimo nuostatai (Lietuvos bankas, 2013 m. gruodis).
Kredito biuras Creditinfo - Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Įmonėms: +370 5 239 4131; Gyventojams: +370 5 239 4149. I-IV 8-17 val., V 8-15:45 val.; Žiniasklaidai: +370 686 49154 Įmonėms: info@creditinfo.lt; Gyventojams: info@manocreditinfo.lt; Žiniasklaidai: ausrine.motiejuniene@creditinfo.com

Developed by Obscural