ES Investicijos: Darbuotojų kompetencijų ir specializuotų profesinių žinių tobulinimas

UAB „Creditinfo Lietuva“ vykdo darbuotojų kompetencijų ir specializuotų profesinių žinių tobulinimas” projektą. Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ reikalavimus.
Ekonomikos globalizacija, internacionalizacija ir technologijų pažanga sąlygoja organizacinius pokyčius darbo vietoje, kelia naujus reikalavimus žinioms ir reikalauja šiuolaikinių gebėjimų ir kompetencijų. Įgūdžius ugdyti būtina, jei siekiama konkuruoti darbo rinkoje ir užtikrinti lankstesnes prisitaikymo kintančioje darbo situacijoje sąlygas, suteikti darbuotojams platesnes savirealizacijos galimybes, tenkinant jų norus ir tikslus.
UAB „Creditinfo Lietuva“ plėsdama savo teikiamų paslaugų spektrą ir siekdama konkurencingumo bei darbo našumo augimo, inicijuoja projektą, skirtą įmonės darbuotojų kompetencijų, specializuotų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimui. Projekto problema – efektyvinami įmonės veiklos procesai, naujų klientų pritraukimas, pardavimų stiprinimas ir klientų aptarnavimo standarto augimas, lemia tai, kad įmonės darbuotojams yra poreikis kelti kompetencijas, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, siekiant prisitaikyti prie įmonės plėtros ir didinti savo produktyvumą. Projekto tikslas – sustiprinti UAB „Creditinfo Lietuva“ darbuotojų kompetenciją ir specializuotas profesines žinias, sukuriant įmonei pridėtinę vertę trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų, profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimui.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos trečiojo Programos tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ antrojo uždavinio „Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones“, taip pat projektas prisidės prie ES BJRS numatytos politinės srities „Švietimas“. Projekto tikslas ir uždaviniai prisidės prie veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

Kredito biuras Creditinfo - Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Įmonėms: +370 5 239 4131; Gyventojams: +370 5 239 4149. I-IV 8-17 val., V 8-15:45 val.; Žiniasklaidai: +370 686 49154 Įmonėms: info@creditinfo.lt; Gyventojams: info@manocreditinfo.lt; Žiniasklaidai: ausrine.motiejuniene@creditinfo.com

Developed by Obscural