ES investicijos

ES investicijos – kredito rizikos vertinimo sprendimų inovacijoms

Kredito biuras “Creditinfo” drauge su partneriais UAB “Scorify” ir UAB “Fintegry” įgyvendina naują iš dalies ES lėšomis finansuojamą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą. Projekte numatyti sukurti modeliai išplės kredito biuro teikiamų paslaugų įvairovę ir apimtis, geriau tenkinant finansinių paslaugų vartotojų poreikius. Planuojami prognozavimo modeliai bus unikalūs ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos valstybių.

Naujomis “Creditinfo” paslaugomis naudosis visų pirma finansinės institucijos, taip pat kitų verslo sektorių įmonės, viešosios įstaigos, valstybinės organizacijos Lietuvoje bei užsienyje.

Projektas įgyvendinamas pagal ES investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1,71 mln. Eur. Vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 1,18 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto trukmė yra dveji metai – jo veiklų įgyvendinimas startavo 2017 m. lapkritį, o pabaiga planuojama 2019 m. spalį.

UAB “Creditinfo Lietuva” nuolat investuoja į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas – naujų su kredito rizikos valdymu susijusių paslaugų kūrimą, informacinių sistemų tobulinimą. Kredito biuras 2007 – 2013 m. laikotarpiu yra sėkmingai įgyvendinęs ne vieną ES struktūrinių fondų paramos pagal priemonę “Intelektas LT” ir “Intelektas LT+” projektą. 2014 – 2020 m. laikotarpyje UAB „Creditinfo Lietuva“ įgyvendina antrą ES iš dalies finansuojamą MTEP projektą pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Kredito biuras Creditinfo - Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Įmonėms: +370 5 239 4131; Gyventojams: +370 5 239 4149. I-IV 8-17 val., V 8-15:45 val.; Žiniasklaidai: +370 686 49154 Įmonėms: info@creditinfo.lt; Gyventojams: info@manocreditinfo.lt; Žiniasklaidai: ausrine.motiejuniene@creditinfo.com

Developed by Obscural