Bendrosios sertifikavimo paslaugos taisyklės

  • Draudžiama naudoti UAB „Creditinfo Lietuva“ priklausantį „Stipriausi Lietuvoje“ (toliau – SL) ženklą sertifikavimo paslaugų neįsigijusioms įmonėms.
  • UAB „Creditinfo Lietuva“ turi teisę pasikeitus sertifikuotos įmonės kreditingumo informacijai ir neatitinkant bent vieno iš kriterijų, nurodytų Sertifikavimo taisyklėse (https://lt.creditinfo.com/lt/stipriausi-lietuvoje/sertifikavimo-taisykles/) (skola, areštas, nepateiktos finansinės ataskaitos ir t. t.), sustabdyti sertifikavimo paslaugos galiojimą (įskaitant SL ženklo atvaizdavimą viešojoje erdvėje, t. y., creditinfo.lt, rekvizitai.vz.lt, cvbankas.lt, verslozinios.lt ir kitose viešose publikacijose);
  • Sertifikavimo paslaugos galiojimas atkuriamas tuo atveju, jei praėjus ne daugiau kaip 1 metams nuo sertifikavimo paslaugos įsigijimo dienos įmonė vėl atitinka Sertifikavimo taisykles (https://lt.creditinfo.com/lt/stipriausi-lietuvoje/sertifikavimo-taisykles/).
  • Užsakymo patvirtinimu yra laikomas el. laiškas, siunčiamas įmonės nurodytu el. pašto adresu.  
  • Po to, kai įmonei išsiunčiamas Užsakymo patvirtinimas, sertifikavimo paslaugos atsisakyti negalima ir sertifikuotai įmonei kyla pareiga sumokėti Užsakymo patvirtinime nurodytą sertifikavimo paslaugos kainą.
  • Sąskaita faktūra už sertifikavimo paslaugas išsiunčiama iki kito mėnesio 10 dienos kliento nurodytu el. paštu, o kaip sąskaitos faktūros data nurodoma paskutinė kalendorinė sertifikavimo paslaugos užsakymo mėnesio diena.
  • Pateikta sąskaita faktūra už sertifikavimo paslaugą turi būti apmokėta per 10 d. d. nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, jei nėra sutarta kitaip.
  • Sertifikavimo paslauga galioja 1 metus nuo sertifikavimo paslaugos Užsakymo patvirtinimo dienos.
  • Siekiant užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, sertifikavimo paslauga neteikiama (o suteikta paslauga nedelsiant suspenduojama) juridiniams asmenims, kurių savininkams ir (ar) dalyviams yra taikomos tarptautinės finansinės sankcijos. Subjektų, kurių atžvilgiu įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašas skelbiamas: https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/ (Šaltinis:  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).