„Stipriausi Lietuvoje 10 metų“ reikalavimai įmonėms

  • 2012-2022 metų įmonės pajamos > 30 000 €.
  • 2012-2022 metų įmonės nuosavybės ir turto santykis > 5 %.
  • Vertinimo datą įmonėje dirba bent 1 darbuotojas.
  • Įmonės amžius >12 metai.
  • Įmonė yra veikianti. Reorganizuojamos, likviduojamos, restruktūrizuojamos ar bankrutuojančios nesertifikuojamos.
  • 10 paskutinių metų istoriniai reitingai indikuoja žemą ir vidutinę kredito riziką.
  • Vertinimo datą įmonė neturi skolų tiekėjams ar partneriams.
  • Vertinimo datą įmonė neturi įregistruotų turto areštų.

Svarbi informacija:

Nei viena sertifikuota įmonė nėra atleidžiama nuo sertifikatų kriterijų atitikimo. Kiekvieną dieną yra tikrinama, ar įmonė atitinka sertifikavimo metu nustatytus reikalavimus. Atsiradus neatitikimams, sertifikatas yra suspenduojamas ir įmonė yra vertinama pakartotinai.