Sertifikato „Stipriausi Lietuvoje 2023“ reikalavimai įmonėms

  • 2022 metų įmonės pajamos > 30 000 €.
  • 2022 metų įmonės nuosavybės ir turto santykis >= 5 %.
  • Vertinimo datą įmonėje dirba bent 1 darbuotojas.
  • Įmonės amžius >2 metai.
  • Įmonė yra veikianti. Reorganizuojamos, likviduojamos, restruktūrizuojamos ar bankrutuojančios nesertifikuojamos.
  • Vertinimo datą įmonė yra žemos arba vidutinės kredito rizikos.
  • Vertinimo datą įmonė neturi skolų SoDrai, VMI, tiekėjams ar partneriams.
  • Vertinimo datą įmonė neturi įregistruotų turto areštų.

Papildoma informacija:

Jeigu įmonė vertinimo metu atitinka sertifikato „Stipriausi Lietuvoje 2023“ sąlygas ir buvo sertifikuota istoriniais sertifikatais (2020, 2021, 2022 ir kt.) kurie rodo nepertraukiamą sertifikavimosi istoriją, tuomet įmonė gali rinktis sertifikatą, kuriame nurodomas sertifikavimosi intervalas (pvz: „Stipriausi Lietuvoje 2019-2022“).

Svarbi informacija:

Nei viena sertifikuota įmonė nėra atleidžiama nuo sertifikatų kriterijų atitikimo. Kiekvieną dieną yra tikrinama, ar įmonė atitinka sertifikavimo metu nustatytus reikalavimus. Atsiradus neatitikimams, sertifikatas yra suspenduojamas ir įmonė yra vertinama pakartotinai.

Sankcijos:

Siekiant užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, sertifikavimo paslauga neteikiama (o suteikta paslauga nedelsiant suspenduojama) juridiniams asmenims, kurių savininkams ir (ar) dalyviams yra taikomos tarptautinės finansinės sankcijos. Subjektų, kurių atžvilgiu įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašas skelbiamas: https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/ (Šaltinis:  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).