Sertifikato „Stipriausi Lietuvoje 2023“ reikalavimai mažosioms bendrijoms, neturinčioms darbuotojų

 • 2022 metų įmonės pajamos > 30 000 €.
 • 2022 metų įmonės nuosavybės ir turto santykis >= 10 %.
 • Įmonės amžius >2 metai.
 • Bankroto reitingas <=3.
 • Įmonė yra veikianti. Reorganizuojamos, likviduojamos, restruktūrizuojamos ar bankrutuojančios nesertifikuojamos.
 • Vertinimo datą įmonė yra žemos arba vidutinės kredito rizikos.
 • Vertinimo datą įmonė neturi skolų SoDrai, VMI, tiekėjams ar partneriams.
 • Vertinimo datą įmonė neturi įregistruotų turto areštų.

Sertifikato „Stipriausi Lietuvoje 2023“ reikalavimai mažosioms bendrijoms, turinčioms bent 1 darbuotoją

 • 2022 metų įmonės pajamos > 30 000 €.
 • 2022 metų įmonės nuosavybės ir turto santykis >= 10 %.
 • Įmonės amžius >2 metai.
 • Bankroto reitingas <=4.
 • Įmonė yra veikianti. Reorganizuojamos, likviduojamos, restruktūrizuojamos ar bankrutuojančios nesertifikuojamos.
 • Vertinimo datą įmonė yra žemos arba vidutinės kredito rizikos.
 • Vertinimo datą įmonė neturi skolų SoDrai, VMI, tiekėjams ar partneriams.
 • Vertinimo datą įmonė neturi įregistruotų turto areštų.

Svarbi informacija:

Nei viena sertifikuota įmonė nėra atleidžiama nuo sertifikatų kriterijų atitikimo. Kiekvieną dieną yra tikrinama, ar įmonė atitinka sertifikavimo metu nustatytus reikalavimus. Atsiradus neatitikimams, sertifikatas yra suspenduojamas ir įmonė yra vertinama pakartotinai.

Sankcijos:

Siekiant užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, sertifikavimo paslauga neteikiama (o suteikta paslauga nedelsiant suspenduojama) juridiniams asmenims, kurių savininkams ir (ar) dalyviams yra taikomos tarptautinės finansinės sankcijos. Subjektų, kurių atžvilgiu įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašas skelbiamas: https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/ (Šaltinis:  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).