Sertifikato „Stipriausi Lietuvoje Vadovai 2024“ reikalavimai

  • Įmonės vadovas gali būti sertifikuotas, jei jo, kaip fizinio asmens, kredito rizika yra žema. Vadovo sertifikatas suteikiamas, jei prognozuojama tikimybė vėluoti atsiskaityti neviršija 1,7 %.
  • Įmonės vadovas gali būti vertinamas dėl sertifikavimo tik tuo atveju, jei yra sertifikuojama jo įmonė.

Svarbi informacija:

Jei įmonės sertifikatas yra suspenduojamas dėl atsiradusių sertifikavimo taisyklių neatitikimo, vadovo sertifikatas yra suspenduojamas kartu su įmonės sertifikatu.

Sankcijos:

Suteikta sertifikavimo paslauga nedelsiant suspenduojama įmonės vadovui paaiškėjus, kad sertifikuojamai jo įmonei taikomos tarptautinės finansinės sankcijos.

Subjektų, kurių atžvilgiu įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašas skelbiamas: https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/ (Šaltinis:  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).