Kas yra „Creditinfo“?

„Creditinfo Lietuva“ – didžiausią duomenų bazę turintis kredito biuras Lietuvoje. Daugiau kaip 20 m. „Creditinfo Lietuva“ kaupia ir analizuoja Lietuvos įmonių ir gyventojų duomenis kreditingumo vertinimo tikslais. Duomenis teikia ir jais naudojasi bankai, specializuoti bankai, kredito unijos, lizingo, telekomunikacijų bendrovės ir kitą veiklą vykdančios įmonės.
Kredito biuras yra svarbus partneris kiekvienam verslui, norinčiam profesionaliai valdyti klientų arba verslo partnerių kreditavimo riziką bei užkirsti kelią sukčiavimui. „Creditinfo Lietuva“ sistema, apdorojanti daugiausiai valstybės registrų ir unikalios informacijos Lietuvoje, savo vartotojams padeda priimti pagrįstus kreditavimo sprendimus, laikytis atsakingojo skolinimo principų ir sudaro prielaidas tvariam paskolų portfelio augimui.

Kas yra kredito reitingas?  

Kredito reitingas yra matematinio ir ekonominio modeliavimo būdais apskaičiuota tikimybė, kad per artimiausius metus įmonė arba fizinis asmuo vėluos vykdyti savo finansinius įsipareigojimus ilgiau kaip 90 dienų. Įmonės ar gyventojo automatiniu būdu apskaičiuotas reitingas parodo tikėtiną jo elgesį vykdant savo finansinius įsipareigojimus. 

Kaip galima sužinoti savo įmonės reitingą?

Norint sužinoti savo įmonės kredito reitingą, reikia kreiptis į „Creditinfo Lietuva“ ir užsisakyti Jums reikalingą paslaugų paketą.

Kas daro įtaką įmonės reitingui?

Reitingui įtakos turi šie kintamieji: bendra informacija apie įmonę (pvz., įmonės amžius, veiklos sektorius), neigiama informacija (pvz., skolos, turto areštai, teismai, vieša neigiama informacija), verslo sąsajos ir finansinė informacija.

Kas yra skola kredito biuro sistemoje (KBS)? Kas atsako už duomenų tikslumą KBS? 

KBS – tai kredito biuro sistema, kurioje kaupiama informacija apie verslo ir privačių subjektų finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir informaciją apie skolas. Šiuos duomenis teikia mūsų partneriai:  bankai, specializuoti bankai, kredito unijos, lizingo, telekomunikacijų bendrovės ir kitą veiklą vykdančios įmonės, taip pat – įvairūs registrai. Už pateiktų duomenų tikslumą atsako informaciją pateikusios įmonės.

Kiek laiko informacija apie skolą laikoma kredito biuro sistemoje?

Kredito biuro sistemoje (KBS) informacija apie aktyvią skolą yra atvaizduojama tol. kol skola yra nepadengta. Duomenys apie skolas yra tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo skolos padengimo datos.

Kaip paskelbti apie kitų įmonių arba gyventojų skolas kredito biuro sistemoje?

Informaciją apie skolą gali patalpinti kredito biuro sistemos (KBS) dalyviai, sudarę sutartį su „Creditinfo Lietuva“.

Kokią naudą teikia skolininkų viešinimas kredito biuro sistemoje (KBS)? 

Informacijos apie skolas viešinimas prisideda ne tik prie verslo tvarumo stiprinimo, bet ir padeda greičiau atgauti skolas. Paviešindami informaciją apie atsiradusią skolą, jūs įspėjate kitus bei padedate įmonėms išvengti „domino efekto”, kai dėl vieno skolininko sąskaitas apmokėti pradeda vėluoti ir kiti. „Creditinfo Lietuva“ duomenimis, daugiau kaip 50 proc. skolų buvo padengtos per 30 dienų po informacijos paskelbimo kredito biuro sistemoje (KBS).

Kodėl reitingas nepasikeitė apmokėjus skolą?

Reitingas kredito biuro sistemoje pasikeičia, kai visos šalys gauna ir patvirtina informaciją apie padengtą skolą. Įprastai ši informacija atsinaujina per 2 darbo dienas po įsiskolinimo padengimo.

Ar kredito biuras teikia kreditus?

Kredito biuras „Creditinfo Lietuva“ kreditų (finansavimo paslaugų) neteikia. Kredito biuras kaupia ir analizuoja informaciją apie suteiktus kreditus, finansinių įsipareigojimų vykdymą.

Kas reglamentuoja kredito biuro „Creditinfo“ veiklą?

„Creditinfo Lietuva“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Lietuvos banko (LB) reikalavimais.

Ar kredito biuras padeda išieškoti skolas?

„Creditinfo“ sistemoje galima matyti informaciją apie skolas, tačiau išieškojimų kreditų biuras nevykdo. Beje, Creditinfo Lietuva“ duomenimis, daugiau kaip 50 proc. skolų buvo padengtos per 30 dienų po informacijos paskelbimo kredito biuro sistemoje (KBS).

Ar mano įmonės duomenys gali būti ištrinti iš kredito biuro sistemos (KBS)? 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), juridiniams asmenims netaikomas. Kredito biuras turi teisę saugoti visus iš VĮ „Registrų centro“ gautus ir paskelbtus duomenis apie Lietuvoje įsteigtas įmones.

Kaip užtikrinate duomenų saugumą kredito biuro sistemoje (KBS)?

Kredito biure „Creditinfo Lietuva“ 2014 m. buvo įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti ISO sertifikato ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus. Ši saugumo sistema reguliariai atnaujinama bei audituojama, užtikrinant vis didesnę kredito biure kaupiamų ir saugomų duomenų apsaugą.

Iš kur gaunate duomenis apie įmones? Kaip dažnai juos atnaujinate?

Informacija apie juridinius asmenis gaunama iš valstybės registrų (Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Įgaliojimų registro, Regitros, „Sodros“ ir kt.). Duomenys atnaujinami kartą per parą

Kaip atnaujinti arba patikslinti savo įmonės kontaktinę informaciją?

Kredito biuro „Creditinfo Lietuva“ sistemoje duomenys atvaizduojami tokie, kokius juos įkelia duomenų teikėjai. Tai reiškia, kad norėdami patikslinti arba papildyti duomenis apie savo įmonę, turite kreiptis į duomenis pateikusį šaltinį.

Kaip gauti paslaugų pasiūlymą įmonei? 

Norėdami gauti pasiūlymą, užpildykite užklausos formą, esančią „Creditinfo Lietuva“ puslapyje. Užpildžius užklausą su Jumis susisieks mūsų vadybininkas ir kartu rasite Jūsų poreikius geriausiai atitinkančią paslaugą.