image

Sankcijų ir PEP registrai

Fizinių ir juridinių asmenų patikra PEP, stebimų ir sankcionuotų asmenų registruose bendradarbiaujant su LexisNexis.
 

Plačiau
image

NTR

Nekilnojamojo turto kadastras ir registras (NTR). VĮ „Registrų centro“ vystomame registre fiksuojama informacija apie nekilnojamąjį turtą, daiktinės teisės į jį ir juridiniai faktai. Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
 

image

JAR

Juridinių asmenų registre (JAR) saugomi juridinio asmens dokumentai, metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, turto vertinimo ataskaitos, duomenys apie juridinio asmens teisinį statusą (reorganizavimą, bankrotą, likvidavimą), buveinės adresas, filialai bei atstovybės.

image

Turto areštų aktų registras

Turto arešto aktų registras – tai valstybės registras, kuriame registruojami įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijų (pareigūnų) priimti turto arešto aktai.

image

Gyventojų registras

Gyventojų registro objekto duomenų (išrašo) perdavimas pagal pateiktą automatizuotą užklausą.

image

Tarptautinis sąsajų registras

Tarptautinė „Creditinfo“ sistema leidžia įvertinti ne tik Lietuvos, bet ir Europos įmonių kreditingumą, nustatyti jų sąsajas su kitomis bendrovėmis. Nedelsiant galima gauti kreditingumo ataskaitas apie įmones, registruotas Vokietijoje, Švedijoje, Airijoje, Suomijoje, Belgijoje, Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Kreditingumo ataskaita apie kitų užsienio valstybių įmones parengiama per 2–6 darbo dienas.

image

Kiti registrai

Naudojamės daugiau kaip 20 kitų šaltinių informacija.

Norite sužinoti daugiau?